Bent u minvermogend, dan mag dit in geen geval enige weerslag hebben op de behartiging van uw juridische belangen. Wij staan altijd voor u klaar met bijstand en advies, en we volgen daarbij onderstaande procedure.

  • Wij doen voor u een aanvraag inzake kosteloze rechtspleging bij het bevoegde
    Pro Deo-bureau van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt of Tongeren.
  • Op eerste verzoek wordt u meegedeeld welke documenten u dient mee te brengen om ons toe te laten de aanvraag met succes in te dienen.
  • Indien u in aanmerking komt voor deze rechtsbijstand, aarzel dan niet om contact op te nemen zodat we het nodige kunnen doen en u zich geen zorgen hoeft te maken aangaande de afwikkeling hiervan.