De dossierkosten worden als volgt berekend:
  • Brieven / dactylografie: € 11,00 / pagina
  • Kopies en inkomende mails: € 0,50 / kopie
  • Verplaatsingskosten: € 0,65 / km
  • Aangetekende zendingen: € 18,59 / brief
  • Gerechtskosten: de reële prijs
  • Bijzondere kosten: de reële prijs

Tijdens de looptijd van uw dossier ontvangt u steeds tussentijdse prestatieoverzichten, zodat u de financiële kant mee kan opvolgen. Bij de afsluiting ontvangt u van ons een eindafrekening, opnieuw met een gedetailleerd prestatie- en kostenoverzicht.