Advocaat in algemene rechtspraktijk en gespecialiseerde materies

Voor elk juridisch geschil biedt Advocatenkantoor Vandenhoudt een menselijke oplossing. Advocaat David Vandenhoudt spitst zich toe op de algemene rechtspraktijk, en is gespecialiseerd in de volgende materies en rechtsgebieden.

Echtscheidingsrecht, onderhoudsgelden, uitkeringen na echtscheiding, bezoekregeling, kinderen, familiaal vermogensrecht.

De vereffening en verdeling van de huwgemeenschap, familiaal vermogensrecht.

Problemen tussen feitelijk en wettelijk samenwonenden, vereffening-verdeling van onverdeeldheden in geval van beƫindiging relatie.

Verlenen advies, bouwgeschillen, opstellen overeenkomsten, expertises enz.

Schadedossiers, bestuurdersfouten, bouwaangelegenheden, beroepsaansprakelijkheid enz.

Huurgeschillen, koop- en verkoopovereenkomsten, vorderingen onverdeeldheden enz.

Vooronderzoek, strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging, politierechtbank, correctionele rechtbank enz.

Verkeersongevallen, verkeersovertredingen, lichamelijke schade, materiƫle schade enz.

Beslagprocedures, dagvaardingen voor de rechtbank, onderhandelingen afbetalingen enz.

Vervoer, expeditie, ladingschade enz.

Begeleiding van vennootschappen, oprichting, ontbinding en vereffening enz.

Bijblijven in advocatuur

Om uw zaak optimaal en pragmatisch te behartigen, volgen wij continu seminaries en vervolmakingscursussen. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste wetswijzigingen en bijkomende nuanceringen in de rechtspraak volgen. Die kennis komt u alleen maar ten goede.